Polityka prywatności Facebook

Polityka prywatności fanpage

 • FB- iXellence
 • FB (Liposhell/oficjalny profil)

I. WSTĘP

Dbamy o to, aby przetwarzanie Danych osobowych odbywało się zgodnie z prawem. Ważna jest dla nas także przejrzystość naszych działań, dlatego w Polityce Prywatności (Polityka) zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzanych przez nas Danych osobowych.
Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania Twoich Danych osobowych skontaktuj się z nami w sposób opisany poniżej w punkcie III. Polityki.

Jako posiadacz konta na Facebook możesz udostępniać o sobie różne Dane. Zależy to w szczególności od Twojej aktywności oraz ustawień prywatności. W zależności od celu możemy przetwarzać takie Twoje Dane osobowe jak:

 • Imię i nazwisko, pseudonim,
 • Wizerunek (na zdjęciu profilowym i na innych zdjęciach publicznie dostępnych),
 • Wszystkie Dane osobowe, jakie są publicznie dostępne w ramach Twojego profilu na Facebook (m.in. miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, stan cywilny itp.),
 • Dane osobowe, jakie nam przekażesz w trakcie rozmowy na Messengerze lub w komentarzu.

W większości przypadków Dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Na przykład wtedy, gdy: polubiłaś/eś nasz fanpage, skomentowałaś/eś nasze posty, zostawiłaś/eś reakcję pod postami, piszesz do nas na Messengerze, ale też gdy przekazujesz nam dane w ramach tzw. „reklamy kontaktowej” (Facebook Leads Ads).

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Jako twórca w/w fanpage’y Administratorem Danych osobowych jest Genexo Sp. z o.o.
Drugim administratorem Danych osobowych jest Facebook.
Szczegóły zasady dotyczące przetwarzania Danych osobowych przez Facebook znajdziesz tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation

III. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, w szczególności dotyczące przetwarzania Twoich Danych osobowych, możesz się z nami skontaktować:

 • drogą tradycyjną, pisząc na adres naszej siedziby: Genexo Sp. z o.o., ul Gen. Zajączka 26, 01-510 Warszawa
 • pisemne poprzez formularz na stronie www.genexo.pl/kontakt

IV. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Jako Administrator fanpage’y podejmujemy działania, aby w jak najwyższym stopniu zabezpieczyć Dane osobowe. Stosujemy odpowiednie mechanizmy ochrony danych, szkolimy naszych pracowników/współpracowników, monitorujemy rynek w celu wyszukiwania usprawnień dotyczących zabezpieczenia Danych osobowych, mamy mechanizmy szybkiego i sprawnego reagowania na niepokojące sygnały dotyczące możliwości naruszenia ochrony Danych osobowych.

W naszej relacji z Facebook, to jednak Facebook podejmuje główne działania dotyczące ochrony Danych. Klikając w ten link możesz zapoznać się z środkami ochrony danych osobowych stosowanymi przez Facebooka: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Obsługa fanpage’a
  Cele i podstawy przetwarzania:
  Obserwując nasz fanpage, lajkując/komentując nasze posty sprawiasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, które zostały ujawnione przez Ciebie na naszych profilach w portalach społecznościowych. Dane osobowe przetwarzamy w celach:

  • umożliwienia Ci aktywności na naszych profilach,
  • aktywnego prowadzenia naszych profili, w tym udzielania odpowiedzi na Twoje komentarze, przekazywania informacji o naszych wydarzeniach/produktach/promocjach,
  • statystycznych i analitycznych,
  • ewentualnej obrony przed roszczeniami.

  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Nasz uzasadniony interes polega na promowaniu naszego profilu na Facebook, który pokazuje naszą działalność oraz oferowane przez nas produkty oraz na obronie naszych praw.

  Dobrowolność podania Danych osobowych i konsekwencje ich niepodania:
  Podanie Danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy.

  Okres przechowywania Danych osobowych:
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami wskazanymi w polityce prywatności Facebooka dostępnej tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Niestety nie mamy wpływu na to jak długo Facebook przechowuje Dane osobowe.

  W każdym momencie możesz przestać obserwować nasz fanpage i wtedy znikniesz z listy obserwatorów. Możesz również skasować swoje komentarze i odkliknąć polubienia, co będzie oznaczało ich usunięcie. Jeżeli tego nie zrobisz Twoje komentarze i polubienia będą cały czas widoczne na naszym fanpage’u dla innych osób. Niestety nie mamy wpływu na długość okresu przechowywania Danych osobowych.

 2. Obsługa wiadomości
  Cele i podstawy przetwarzania:
  Napisanie do nas wiadomości za pośrednictwem Messengera łączy się z przekazaniem nam Twoich Danych osobowych, w tym Danych jakie przekazujesz nam bezpośrednio w wiadomości.
  Przetwarzamy Twoje dane w celu prowadzenia z Tobą korespondencji i ewentualnego podjęcia związanych z tym czynności.
  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Nasz uzasadniony interes polega na udzieleniu odpowiedzi na Twoją wiadomość i ewentualnym pojęciu innych towarzyszących temu czynności. 

  Dobrowolność podania Danych osobowych i konsekwencje ich niepodania:
  Podanie Danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy.Okres przechowywania Danych osobowych:
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami wskazanymi w polityce prywatności Facebooka dostępnej tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Niestety nie mamy wpływu na to jak długo Facebook przechowuje Dane osobowe.

 3. Marketing
  Cele i podstawy przetwarzania:
  Wykorzystywany przez nas system reklam Facebook Leads Ads może wiązać się z przetwarzaniem Danych osobowych. Dane jakie zbieramy oraz cel zbierania tych danych za każdym razem wnika z treści i funkcji danej reklamy.Jeżeli wyrazisz zgodę w trakcie rozmowy z naszym chatbotem wtedy za pośrednictwem Messengera możemy wysyłać Ci informacje marketingowe.
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia działań marketingowych. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgodę w każdym momencie możesz cofnąć, co nie wpływa na przetwarzanie Danych jakie miało miejsce przed jej wycofaniem.Dobrowolność podania Danych osobowych i konsekwencje ich niepodania:
  Podanie Danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy.

  Okres przechowywania Danych osobowych:
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami wskazanymi w polityce prywatności Facebooka dostępnej tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Niestety nie mamy wpływu na to jak długo Facebook przechowuje Dane osobowe.

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich Danych osobowych mogą być: podmioty powiązane z nami osobowo, nasi zleceniobiorcy wykonujący na naszą rzecz usługi, w szczególności w zakresie doradztwa prawnego, podmioty dostarczające nam narzędzi do zaimplementowania chatbota, podmioty świadczące nam usługi obsługi technicznej, których działalność dotyczy prac technicznych dotyczących miejsc w których znajdują się Dane osobowe z Facebooka oraz inne podmioty, które świadczą nam usługi i uzyskują dostęp do Danych, jeżeli zakres ich pracy wymaga dostępu do tych Danych.

Dodatkowo zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa Twoje Dane możemy udostępnić organom państwowym, w szczególności: urzędom skarbowym, Policji, sądom, prokuraturom.

VII. PRZESYŁANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA EOG)

Niestety nie mamy wpływu na to jak Facebook postępuje z Danymi osobowymi.
My z założenia nie przekazujemy Twoich Danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej. Jednak w związku z tym, że korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów dostarczających narzędzia do komunikacji (np. pocztę elektroniczną) może dochodzić do przekazywania Danych na serwery znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (poza Państwami Unii Europejskiej, Islandią, Norwegią i Lichtensteinem). Zewnętrzne podmioty dostarczające narzędzia do komunikacji zapewniają odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności, takie jak standardowe klauzule umowne.

VIII. PROWADZENIE STATYSTYK I DOSTARCZANIE REKLAM

Prowadzimy statystyki, aby optymalizować treści dostarczane na nasz fanpage. W tym celu korzystamy z narzędzi do statystyk dostarczanych przez Facebooka pokazujących zachowania użytkowników. Dostarczone nam informacje nie są jednak danymi osobowymi, ponieważ są zanonimizowane.

IX. REKLAMY (FACEBOOK ADS)

Korzystamy z Facebook Ads, które pozwala nam targetować reklamy do wskazanych grup docelowych. Nie jesteśmy jednak w stanie Cię zidentyfikować, co oznacza, że nie przetwarzamy Danych osobowych.

X. TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do Twoich Danych, a więc prawo do uzyskania od nas informacji, czy Twoje Dane są przetwarzane, a jeżeli tak to w szczególności informacje o celach przetwarzania, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych itp.;
 • prawo do uzyskania kopii Danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • prawo do sprostowania, czyli prawo do poprawienia nieprawidłowych i/lub niekompletnych Danych;
 • prawo do usunięcia Danych – np. gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem, albo nie ma podstaw, abyśmy je przetwarzali;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie zaprzestajemy dokonywania operacji na Danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziłeś/aś zgodę, oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania Danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • prawo do przenoszenia Danych, czyli prawo do uzyskania Danych w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt, albo prawo do żądania przeniesienia Twoich Danych bezpośrednio do innych administratorów, gdy jest to technicznie możliwe;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (dotyczy głównie przetwarzania Danych w celach marketingowych);
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych – np. poprzez zmianę ustawień przeglądarki dot. plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody;
 • prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje Dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych przysługuje, gdy:

 1. przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś lub
 2. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli masz do nas żądania związane z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych, skontaktuj się z nami w sposób opisany w punkcie III. Polityki.

Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Twoje żądania w zakresie danych gromadzonych przez Facebook Leads Ads oraz chatbota. Tak jak już wspominaliśmy, nie mamy wpływu na przetwarzanie Danych przez Facebooka. Dlatego jeśli chcesz realizować swoje żądania w zakresie innych usług Facebooka zachęcamy, abyś zwrócił się z nimi bezpośrednio do Facebooka.

XI. PLIKI COOKIES

Z uwagi na fakt, że fanpage znajduje się w portalu społecznościowym Facebook wszystkie pliki cookies pochodzą od Facebooka. Nie mamy wpływ na ich wykorzystanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się na tej stronie: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/

Płatności obsługuje: